Programi obuhvataju oblasti od osnovne tehnike sviranja do postizanja vrhunskog virtuoziteta i umetničkog nivoa muziciranja uz psihološke pripreme za muzički nastup i interakciju sa publikom.

Muzički elementi koji se izučavaju i njihova zastupljenost (vrsta tehnike, akordi, ritmovi, solo sviranje, imrovizacija, napredna harmonija) zavise od odabranog stila (klasika, pop, rok, džez), nivoa znanja i veštine polaznika i njegovih mogućnosti.

Osnovni program ima 4 nivoa: Basic, Standard, Advanced i Master.

osnovni program muzičkog obrazovanja

BASIC

Basic

Basic program se odnosi na potpune početnike. Uči se pravilan položaj sedenja, ruku, osnovi tehnike i u zavisnosti od stila određeni program. Za dobijanje Basic diplome, potrebno je od 6 do 12 meseci u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

standardni program obuke u muzičkoj školi

STANDARD

Standard

Standard program se odnosi na polaznike koji već imaju određeno znanje i veštine iz oblasti koju žele da usavršavaju. Vreme potrebno za dobijanje Standard diplome je individualno, u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

advanced program muzičke škole

ADVANCED

Advanced

Advanced program se odnosi na polaznike čije znanje i veštine iz oblasti koju žele da usavršavaju ispunjavaju nivo Standard. Vreme potrebno za dobijanje Advanced diplome je individualno, u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

master program muzičke škole

MASTER

Master

Master program je namenjen postizanju vrhunskog virtuoziteta i umetničkog nivoa muziciranja uz psihološke pripreme za muzički nastup i interakciju sa publikom. Vreme potrebno za dobijanje Master diplome je individualno, u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.