programi muzičke škole
Programi za sve potrebe
Programi za sve potrebe
programi muzičke škole beograd

Programi za sve potrebe

Programi za sve potrebe

Programi za sve potrebe

Programi za sve potrebe

Programi za sve potrebe

Programi za sve potrebe

Slider

Programi obuhvataju oblasti od osnovne tehnike sviranja do postizanja vrhunskog virtuoziteta i umetničkog nivoa muziciranja uz psihološke pripreme za muzički nastup i interakciju sa publikom.

Muzički elementi koji se izučavaju i njihova zastupljenost (vrsta tehnike, akordi, ritmovi, solo sviranje, imrovizacija, napredna harmonija) zavise od odabranog stila (klasika, pop, rok, džez), nivoa znanja i veštine polaznika i njegovih mogućnosti.

Osnovni program ima 4 nivoa: Basic, Standard, Advanced i Master.

osnovni program muzičkog obrazovanja

BASIC

Basic

Basic program se odnosi na potpune početnike. Uči se pravilan položaj sedenja, ruku, osnovi tehnike i u zavisnosti od stila određeni program. Za dobijanje Basic diplome, potrebno je od 6 do 12 meseci u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

standardni program obuke u muzičkoj školi

STANDARD

Standard

Standard program se odnosi na polaznike koji već imaju određeno znanje i veštine iz oblasti koju žele da usavršavaju. Vreme potrebno za dobijanje Standard diplome je individualno, u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

advanced program muzičke škole

ADVANCED

Advanced

Advanced program se odnosi na polaznike čije znanje i veštine iz oblasti koju žele da usavršavaju ispunjavaju nivo Standard. Vreme potrebno za dobijanje Advanced diplome je individualno, u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

master program muzičke škole

MASTER

Master

Master program je namenjen postizanju vrhunskog virtuoziteta i umetničkog nivoa muziciranja uz psihološke pripreme za muzički nastup i interakciju sa publikom. Vreme potrebno za dobijanje Master diplome je individualno, u zavisnosti od psihofizičkih sposobnosti polaznika.

Close Menu